avaluació d’un projecte

Tenc un projecte i no estic segur que sigui el que vull. Què puc fer?

Avaluam els vostres projectes per aclarir si s’ajusten a les vostres expectatives i demandes. L’entrevista vos servirà per dissipar els vostres dubtes.

És possible que vosaltres tingueu un projecte que voleu verificar, o que necessiteu ajuda per avaluar un projecte que vos ha fet un altre arquitecte.