locals nous

El projecte per fer un nou local comença a l’estudi, amb una entrevista que ens servirà per prendre nota dels vostres desitjos i demandes

Després d’aquesta primera entrevista s’establiran els següents passos a fer, en que consisteixen, en quins terminis es realitzaran i el seu cost.

Per a nosaltres una entrevista amb tots els socis és fonamental perquè cadascú té “el seu projecte” i és la primera passa per fer-ne un de comú. Com en les consultes, s’empra un mètode contrastat.

El primer que farem serà escoltar els vostres projectes, que són algunes de les solucions possibles i ens esforçarem per entendre les motivacions que els han originat (En identificar quines són les vostres demandes, que no sempre són evidents). Així els podrem avaluar i vos podrem presentar alternatives.

Per això fem uns exercicis que ens serviran per entendre, ordenar i aclarir el conjunt de somnis, problemes, limitacions i expectatives que portau.
A la secció el mètode, teniu una breu explicació del passos que seguim.