decisió de compra

Després de molt de temps de cercar tenim 2 o 3 locals seleccionats, però no estam segurs de quin triar.

Farem una inspecció de cada un d’ells i els revisarem des d’un punt de vista constructiu i de les possibilitats de modificació que tenen.

En aquesta consulta hi ha tres punts principals, el primer és comprovar, al lloc, quin és l’estat constructiu. Aquí haurem de posar atenció a si s’ha de rehabilitar alguns dels elements estructurals.

Després avaluarem les alternatives amb vosaltres.

Finalment, vos presentarem diverses possibilitats de reforma de cada un perquè pugueu triar amb seguretat. Aquestes variants de reforma podran ser més o menys detallades depenent del que acordem en cada cas.