reformar o mudar-me?

Quan pot costar fer una reforma del local? I si en compram un altre?

Fins ara, ho heu fet com heu pogut, però com fer-ho a partir d’ara? Reordenam el caos per continuar uns anys més amb el negoci dins ca nostra? O és més adequat que ens mudem?

La manera com ho fem és la següent: reunim als clients, escoltam els seus projectes de reforma i avaluam conjuntament les avantatges i els inconvenients.

Després fem una estimació dels costos que aquestes reformes impliquen i els comparam amb els costos del trasllat al nou local.

També treballam amb els vostres desitjos més enllà del lloc que voleu reformar. A partir del vostre “local ideal” podrem trobar noves possibilitats de reforma no contemplades anteriorment i també podrem clarificar les vostres prioritats.

Finalment prepararem i vos presentarem diverses variants de reforma, tant del local actual, com del local on us voleu mudar perquè pogueu decidir l’opció que més us convengui.

Podeu veure el procés detallat a l’apartat El mètode.