avaluació d’un projecte

Tenc un projecte i no estic segur que sigui el que vull. Què puc fer?

Avaluam els vostres projectes per aclarir si s’ajusten a les vostres expectatives i demandes. L’entrevista vos servirà per dissipar els vostres dubtes.

És possible que vosaltres tingueu un projecte que voleu verificar, o que necessiteu ajuda per a avaluar un projecte que vos ha fet un altre arquitecte.

Primerament mirarem fins a quin punt aquest projecte és compartit per la resta de la família.

Després, com solem fer, treballarem sobre la vostra “casa ideal”. És a dir, sobre el vostres desitjos més enllà del cas en concret perquè ens ajuda a clarificar les vostres demandes.
Per acabar contrastarem el projecte que ens heu portat amb les vostres prioritats.