cases noves

El projecte per fer una casa nova comença a l’estudi, amb una entrevista que ens servirà per prendre nota dels vostres desitjos i demandes

Després d’aquesta primera entrevista s’establiran els següents passos a fer, en que consisteixen, amb quins plaços es realitzaran i el seu cost.

Per a nosaltres una entrevista amb tots els membres de la família és fonamental perquè cadascú té “el seu projecte” i és la primera passa per a fer-ne un de comú. Com en les consultes, s’empra un mètode contrastat, amb el que s’han atès més de 200.000 famílies.

El primer que farem serà escoltar els vostres projectes, que són algunes de les solucions possibles i ens esforçarem per entendre les motivacions que els han originat (En identificar quines són les vostres demandes, que no sempre són evidents). Així els podrem avaluar i vos podrem presentar alternatives.

Per això fem uns exercicis que ens serviran per entendre, ordenar i aclarir el conjunt de somnis, problemes, limitacions i expectatives que portau.

A la secció el mètode, teniu una breu explicació del passos que seguim.