ca na Ma Magdalena i en Miquel

en col·laboració amb Mireia Marès i Ignasi Millet arqtes.

S’imaginaven una casa amb una clastra amb molta vegetació. El projecte es va organitzar al voltant d’aquesta clastra i adaptant-se a uns garrofers fantàstics que ja hi eren.