decisió de compra

Després de molt de temps de cercar tenim 2 o 3 cases seleccionades, però no estam segurs de quina triar.

Primerament tendrem una entrevista inicial a l’estudi. Si així ho acordam, farem una inspecció de cada una d’elles i les revisarem des d’un punt de vista constructiu i de les possibilitats de modificació que tenen.

Després avaluarem les alternatives amb vosaltres.

Finalment, vos presentarem diverses possibilitats de reforma de cada una de les cases perquè pogueu triar amb seguretat. Aquestes variants de reforma podran ser més o menys detallades depenent del que acordem en cada cas.