qüestions tècniques

Tenim fissures, són importants? o ¿Com podríem solucionar el problema que tenim amb les goteres?

A més de la qüestió específica, no perdrem de vista la globalitat a l’hora d’intervenir. Així podeu decidir amb totes les variables damunt la taula.

El nostre criteri és, en general, fer un diagnòstic de la totalitat de la casa encara que vengueu per a un tema específic i particular. No fos cosa que aquella fissura, justament estigués situada a una paret que d’aquí poc voleu demolir o que les goteres estiguin situades a un sostre que no voleu conservar.

Aquí també ens serveix l’exemple del metge: encara que hi anem per un mal en concret, ell ens demana pel que hem menjat, ens mira, ens toca, ens pren la tensió etc.