ca na Caterina i en Guillem

en col·laboració amb Anna Puigjaner i Guillermo López arqtes.

La casa estava deshabitada des de fèia anys però hi havia un vincle sentimental fort. L’objectiu era evitar que s’acabés d’esfondrar i rehabilitar-ne l’estructura.