ca na Ma Magdalena i en Miquel

Ells van decidir fer una consulta perquè volien tenir un dormitori més i perquè al pis de dalt hi tenien humitats i fred.