ca n’Anamari i na Constança

La idea inicial era fer una reforma interior però després d’unes comprovacions inicials, vam veure que l’estructura de la terrassa estava en mal estat i en vam fer una de nova que permetia un pati amb més llum natural.

També és un exemple de que les previsions de futur no sempre s’acompleixen. El pare de la família va preveure dos habitatges iguals pels dos fills a la planta pis i finalment tota la superfície l’ha ocupat un dels dos germans.