can Mathias

Aquesta casa de foravila no disposava d’un espai exterior per a disfrutar del bon clima que tenim. Ara en Mathias de vegades hi dorm i tot.