reformar o mudar-me?

Quan pot costar fer una reforma a ca nostra? I si en compram una de nova?

L’aspecte econòmic és important però és una decisió més complexa perquè són molts els factors que hi intervenen; l’entorn, l’escola on hem de dur els nins, on viuen els pares, o la idea que cada membre de la família té de com ha de ser ca seva.

Vos podem ajudar a revisar aquestes qüestions i a prendre la decisió.

La manera com ho fem és la següent: reunim a la família i escoltam els projectes de reforma de cada un dels membres i avaluam conjuntament les seves avantatges i els seus inconvenients.

Després fem una estimació dels costos que aquestes reformes impliquen i els comparam amb els costos del trasllat a la casa nova.

També treballam amb els vostres desitjos més enllà de la casa que voleu reformar. Amb la vostra “casa ideal”, perquè ens servirà per trobar noves possibilitats de reforma no contemplades anteriorment i també per a clarificar les vostres prioritats.

Finalment prepararem i vos presentarem diverses variants de reforma, tant de la casa actual, com de la casa on us voleu mudar perquè pogueu decidir l’opció que més us convengui.
Podeu veure el procés detallat a l’apartat El mètode.